Sdílet
Mám zájem o tuto pozici »

Senior specialista bankovních modelů/Senior Model Risk Analyst

Společnost:  Česká spořitelna, a.s.
Adresa:  Budějovická 1518/13a,b
Místo: 

Hlavní město Praha, Czech Republic

Úvazek:  Doba neurčitá
Obor:  Řízení rizik

O nás / About us

 

Česká spořitelna je velká banka, která svým zaměstnancům dává velké možnosti. Staňte se součástí našeho týmu, který koncentruje různorodý talent, vědomosti a zkušenosti. Učte se od osobností, které udávají trendy a nastavují směr českému bankovnictví. Pracujte v inspirativním prostředí, kde vládne přátelská atmosféra. Rozvíjejte svůj potenciál pomocí kreativních workshopů, odborných školení či spolupráce se špičkovými kouči. Najděte práci, která Vás skutečně baví.

 

Česká spořitelna is a large bank that gives its employees great opportunities. Become part of our team, which concentrates diverse talent, knowledge and experience. Learn from personalities who set trends and set the direction for Czech banking. Work in an inspiring environment with a friendly atmosphere. Develop your potential through creative workshops or professional training. Find a job that you really enjoy.

Máte chuť? What will you be doing?

 

 • pracovat v týmu zodpovědném za posouzení správnosti fungování modelů používaných pro obchodní rozhodování banky, pro řízení tržních a kreditních rizik a řízení interních bankovních procesů (tzv. validace)
 • prověřovat správnost různých statisticko-matematických modelů a optimalizačních úloh a výstupy sepsat do validační zprávy 
 • pracovat s velkými daty, programovat (SAS, R, SQL, Python)
 • navrhovat zlepšení jednotlivých modelů, vytvářet tzv. model challenger
 • přinášet inovace v modelování různých úloh vedoucí k rozvoji digitalizace, robotizace a zvýšení efektivity rozhodovacích procesů

 

 • Completing independent validation and review of models 
 • Identifying model weaknesses and assessing soundness of the key assumptions influencing the function and output of models 
 • Contribution to Innovation in field of model risk
 • Propose the models improvements, building challenger models
 • Working with big data, programming (SAS, R, SQL, Python)
 • Producing high quality validation reports, clearly communicating all the above

Budeme si rozumět, pokud / What we expect?

 

 • máte vysokoškolské vzdělání v oboru matematiky, statistiky, ekonometrie, finanční matematiky, IT, popř. jiném přírodním, či technickém oboru
 • máte matematické myšlení a schopnost aplikovat teoretické znalosti na řešení reálných situací 
 • máte zkušenosti s modelováním nebo validací modelů (např. z oblasti kreditního nebo tržního rizika), umíte porozumět různým přístupům k modelování a identifikovat jejich silné a slabé stránky 
 • máte zkušenosti se statistickým softwarem (např. SAS, R, Python apod.) nebo máte zkušenosti s programováním
 • jste iniciativní, samostatný/á, precizní a zároveň týmový hráč
 • ovládáte angličtinu na středně pokročilé úrovni (schopnost psát rozsáhlejší zprávy v AJ)

 

 • Graduate degree in a subject such as Mathematics, Statistics, Economics
 • Mathematical thinking and ability to apply mathematical models to real-life situations.
 • Experience in either modelling or model validation, with a proven ability to understand modelling approaches and their strengths and weaknesses – (Senior position)
 • Experience with some statistical software (e.g. SAS, R, Python) and with databases (SQL) is an advantage,
 • Creativity, people skills and professional working attitude.

U nás získáte / What we offer

 

 • velké příležitosti profesního rozvoje v oblasti modelování, bankovnictví, programování, matematiky. statistiky a způsobu posuzování kvality model
 • možnost aplikovat analytické schopnosti na řešení reálných situací
 • možnost používat moderní nástroje (Hadoop pro Big Data, R, SAS, Python, Tableau)
 • velmi rozmanitou práci na široké škále modelů (prakticky žádná rutina)
 • místo v přátelském a vzájemně podporujícím se kolektivu matematiků a datových nadšenců
 • možnost sladit osobní život s kariérou – můžeme se dohodnout na zkráceném úvazku

 

 • Great opportunities for professional development in modelling and validation area
 • Opportunity to employ analytical skills in real life problems.
 • Very various work on a wide range of the models (no routine)
 • Personal development through wide range of the hard-skills and soft-skills trainings.
 • Friendly and mutually supportive team of mathematicians, statisticians and data enthusiasts
 • Healthy work/life balance.
 • Stable working environment in one of the largest banking groups in the region.
   

Navíc ke mzdě nabízíme jedny z nejlepších benefitů na trhu / We offer some of the best benefits on the market:

 

 • 42 dnů volna (25 dní dovolené, 5 dní zdravotního volna bez udání důvodu, 1 den volna navíc každý měsíc pro skvělý work-life balance)
 • 110 Kč za odpracovaný den ve stravenkách - plně hrazené zaměstnavatelem
 • příspěvek 9 600 Kč do Cafeterie (možnost Multisport karty)
 • zvýhodněné bankovní produkty
 • příspěvek na penzijní pojištění – až 28 800 Kč/rok
 • zvýhodněný mobilní tarif, nákup automobilů (Škoda, Opel, Volkswagen a další), nákup elektroniky (Datart, Dell a další), nákup zájezdů (Čedok, Exim Tours, Invia a další), cestování vlakem - Leo Express, občerstvení na Budějovické (KFC, UGO, Paul, Costa) a mnoho dalších

 

 • 42 days off (25 days off, 5 Sickdays, 1 extra day off every month for a great work-life balance)
 • CZK 110 per day worked in meal vouchers - fully paid by the employer
 • Cafeteria 9 600 (Multisport card option)
 • preferential banking products
 • pension insurance contribution - up to CZK 28 800 / year
 • discounted mobile tariff, purchase of cars (Škoda, Opel, Volkswagen and others), purchase of electronics (Datart, Dell and others), purchase of tours (Čedok, Exim Tours, Invia and others), train travel - Leo Express, refreshments on Budějovická (KFC , UGO, Paul, Costa) and many more 

Mám zájem o tuto pozici »